Extra Groepsactiviteit voor alle leden

Beste ouders/verzorgers en leden.

 

Op zondag 27 september van 10.00 tot 14.00 gaan we gezamenlijk met

scouting Koningsbosch een leuke activiteit doen in Koningsbosch.

We verzamelen bij het scouting Home in Koningsbosch in scouting tenue.

Denk eraan dat de activiteit buiten plaats zal vinden.

Graag even opgeven per omgaande, echter uiterlijk woensdag avond 23

september via antwoord op deze mail of via een appje bij de leiding van de

betreffende speltak.

We hopen op een grote opkomst.

 

Adres van : Scouting Christus Koning

“Oos Heem”

Kapelaan Verdonschotstraat 5

Koningsbosch

 

 

 

Groetjes leiding en bestuur.

 

Your comment