Coronaupdate 26 november 2021

Beste voorzitters en secretarissen,

Vanavond vond een persconferentie plaats waarin wederom verzwarende maatregelen zijn aangekondigd die per zondag 28 november ingaan. In deze mail lees je de meest ingrijpende maatregelen die Scouting raken. In het factsheet vind je het overzicht van alle richtlijnen. Neem je verantwoordelijkheid en beperk reisbewegingen en contactmomenten. Daarmee voorkomen we samen nieuwe maatregelen die de maatschappij en Scouting raken.

Scoutinglocaties zijn geopend tot 17.00 uur
Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur, dus ook voor alle clubhuizen, wachtschepen en (kampeer)terreinen. We zijn ons ervan bewust dat dit voor veel Scoutinggroepen een grote impact heeft op de wekelijkse tijdsindeling. Veel speltakken draaien immers in de avonduren. Overleg met elkaar hoe speltakken die ‘s avonds draaien op een alternatieve tijd terecht kunnen op jullie locatie. Denk aan een moment eerder op de dag of een ander vrij moment op zaterdag of zondag. Voorkom dat het te druk wordt. Een mogelijkheid kan ook zijn om online en fysieke opkomsten af te wisselen zodat iedere speltak evenveel fysieke als online opkomsten heeft.

Mondkapje, 1,5 meter afstand en bijeenkomsten
Kan een bijeenkomst, vergadering of training online? Dan is dat de beste keuze om het aantal contacten te beperken. Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op groepsniveau blijven mogelijk als het nodig is om fysiek bijeen te komen. Beperk waar mogelijk het aantal personen. Het CTB, mondkapje en 1,5 meter afstand is verplicht bij binnenbijeenkomsten met vaste zitplaats.

Overnachtingen
Omdat alle Scoutinglocaties om 17.00 uur moeten sluiten zijn overnachtingen niet meer mogelijk.

Vernieuwd factsheet
Het vernieuwde factsheet en het antwoord op veelgestelde vragen vind je op scouting.nl/coronavirus.

Met vriendelijke groet,

Landelijk team Communicatie
Scouting Nederland

Your comment