Privacy Statement

Privacy Beleid

Als Scoutinggroep verwerken wij persoonsgegevens om onze activiteiten als vereniging uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens, de mogelijkheid deze te bewerken en om gegevens af te schermen. Hoe we met deze gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Bij de inschrijving bij onze vereniging is akkoord gegaan met het gebruik van beeldmateriaal ter promotie van onze vereniging (de website, social media etc). Indien gewenst kan deze toestemming ingetrokken worden. Neem hiervoor contact op via het mailadres privacy@jeanne-darc.nl.

Ons privacybeleid is te downloaden vanaf onze website, de huidige versie is v1.3 met publicatiedatum 27 april 2022.